Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPsutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorPlšková, Barbora
dc.contributor.refereePtáček Petr, Mgr.
dc.date.accepted2016-5-17
dc.date.accessioned2017-02-21T09:39:08Z-
dc.date.available2015-2-23
dc.date.available2017-02-21T09:39:08Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-31
dc.identifier65682
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23976
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena problematiku přechodu pozůstalosti na dědice. Práce se nejprve orientuje na popis a analýzu právních důvodů dědění, neboť jsou základním předpokladnem k tomu , aby na dědice vůbec mohla přejit pozůstalost, ale jsou to rovněž předpoklady pro přechod dluhů na dědice. Dále je práce zaměřena na vymezení pojmů (tzn. pozůstalost a dědictví) . V práci jsou také zaznamenány změny právní úpravy týkající se přechodu pozůstalosti. Cílem diplomové práce je seznámení se z novými instituty dědického práva, jejich z hodnocení a problematikou přechodu pozůstalosti na dědice, podle současné právní úpravy, s účinností k 1.1.214.cs
dc.format61 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdědické právocs
dc.subjectnový občanský zákoníkcs
dc.subjectpředpoklady děděnícs
dc.subjectspráva pozůstalostics
dc.subjectsprávce pozůstalostics
dc.subjectvýhrada soupisucs
dc.subjectsoupis pozůstalostics
dc.subjectaktiva pozůstalostics
dc.subjectpasiva pozůstalostics
dc.titlePřechod pozůstalosti na dědicecs
dc.title.alternativeTransition estate to heirsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is focused on the issue of transition estate heir. Firstly, the work focuses on the description and analysis of the legal grounds of succession, since they are essential prerequisite to the heirs of the estate could even move on, but they are also prerequisites for the transition debts to heirs. Further work is focused on defining terms (ie. The estate and inheritance). The paper also reported changes in legislation relating to the transition of the estate. The aim of this thesis is the introduction of new institutions of inheritance law, their assessment of the issue and transfer of the estate to the heirs, under current legislation, with effect 1.1.2014.en
dc.subject.translatedinheritance lawen
dc.subject.translatednew civil codeen
dc.subject.translatedassumptions inheritanceen
dc.subject.translatedestate managementen
dc.subject.translatedadministrator of the estateen
dc.subject.translatedstipulation of estate inventoryen
dc.subject.translatedinventory of the estateen
dc.subject.translatedassets of the estateen
dc.subject.translatedliabilities estateen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zapodoceska univerzita v Plzni.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Pillmayerova.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Pillmayerova.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Pillmayerova.pdfPrůběh obhajoby práce317,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23976

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.