Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSpurný Radek, JUDr.
dc.contributor.authorKrejčí, Milena
dc.contributor.refereeHradec Milan, Mgr. Dr.
dc.date.accepted2016-5-17
dc.date.accessioned2017-02-21T09:39:08Z-
dc.date.available2015-2-23
dc.date.available2017-02-21T09:39:08Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-31
dc.identifier65731
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23977
dc.description.abstractTato práce popisuje kompenzaci škody na zdraví v České republice. Hlavním cílem práce je poskytnout ucelený přehled o tématu. V první části jsou vysvětleny základní pojmy nemateriální újmy. Poté jsou rozděleny jednotlivé druhy náhrady újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení na materiální a nemateriální. V další části práce je přiblížena Metodika Nejvyššího soudu, která rozebírá bolestné a ztížení společenského uplatnění. Na konci práce se věnuji srovnání staré a nové úpravy v této oblasti.cs
dc.format60 s. (128 067 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnemajetková újmacs
dc.subjectzdravícs
dc.subjectublížení na zdravícs
dc.subjectmetodika nejvyššího souducs
dc.subjectmkfcs
dc.subjectškodacs
dc.subjectbolestnécs
dc.subjectztížení společenského uplatněnícs
dc.subjectnáhrada škodycs
dc.subjectdruhy náhradcs
dc.titleNáhrada škody na zdravícs
dc.title.alternativeCompensation for health damageen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis describes compensation for health damage in Czech republic. The main aim of this thesis is to provide the summary of this theme. The first part of the thesis explain the basic concepts of immaterial damage. Then, the different kinds of compensations for health damage or death are divided into the material and immaterial. In the other part of this thesis is entertained the Methodics of High Court, where is discussed the painful and more difficult social application. At the end of this thesis, I write about the main legislative changes in this area.en
dc.subject.translatedimmaterial damageen
dc.subject.translatedhealthen
dc.subject.translatedhealth injuryen
dc.subject.translatedmethodics of high courten
dc.subject.translatedmkfen
dc.subject.translateddamageen
dc.subject.translatedpainfulen
dc.subject.translatedmore difficult social application after health injuryen
dc.subject.translateddamage compensationen
dc.subject.translatedtypes of compensationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Krejci_Milena.pdfPlný text práce413,78 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Krejci.pdfPosudek vedoucího práce917,52 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Krejci.pdfPosudek oponenta práce747,99 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Krejci.pdfPrůběh obhajoby práce325,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23977

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.