Title: Organizace soudnictví a právní úprava procesu v Obnoveném zřízení zemském
Other Titles: Organization of Judiciary and Procedural Law Arrangement According to the Renewed Provincial Constitution
Authors: Abrahám, Antonín
Advisor: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr.
Referee: Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23999
Keywords: počátky kodifikace zemského práva;historický vývoj soudní organizace;procesní právo v době předbělohorské;obnovené zřízení zemské;změny soudní soustavy po roce 1627;proměna soudního procesu;změny v pojetí tvorby a aplikace práva.
Keywords in different language: beginings of the provincial law codification;historical evolution of the court organization;procedural law before the white mountain battle;renewed provincial constitution;changes in court organization after 1627;change in court trial;changes in law creation and application.
Abstract: Diplomová práce porovnává soudnictví a procesní právo v době předbělohorské s jejich následující úpravou obsaženou v Obnoveném zřízení zemském Ferdinanda II. Na základě pohledu na vývoj soudní soustavy a procesního práva za trvání stavovského státu České Koruny a na jejich novou úpravu po nástupu habsburského absolutismu se snaží poukázat na podstatnější změny, které tato nová právní úprava přinesla a na jejich význam pro následující vývoj, ke kterému nasměrovala cestu.
Abstract in different language: This thesis compares the judiciary and procedural law before the White Mountain Battle with their successive arrangement contained in the Renewed Provincial Constitution issued by Ferdinand the Second. Based on the view on the development of the court organization and the procedural law during the Chzech Crown Estates Monarchy as well as on their new arrangement after the installation of the Habsburg absolutist rulership the thesis aims to point to significant changes, imposed by the new legal arrangement and to their importance for the subsequent future evolution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Organizace soudnictvi a pravni uprava procesu v Obnovenem zrizeni zemskem.pdfPlný text práce716,49 kBAdobe PDFView/Open
DP - Abraham Antonin.pdfPosudek vedoucího práce33,98 kBAdobe PDFView/Open
OP - Abraham Antonin.pdfPosudek oponenta práce41,37 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Abraham Antonin.pdfPrůběh obhajoby práce44,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23999

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.