Title: Smlouvy o právní pomoci v oblasti rodinného práva v ČR a ve Francii
Other Titles: Conventions on legal assistance in the sphere of family law in the Czech Republic and in France
Authors: Lhotáková, Anna
Advisor: Růžička Květoslav, Prof. JUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24009
Keywords: smlouvy o právní pomoci;rodinné právo;legalizace
Keywords in different language: conventions on legal assistance;family law;legalisation
Abstract: Ve své diplomové práci jsem se snažila o komparaci minulé, současné i budoucí právní úpravy smluv o právní pomoci v oblasti rodinného práva v ČR a ve Francii. Hlavní rozdíl je v tom, že mezinárodní právo soukromé v ČR je založeno na zákoně a francouzské mezinárodní právo soukromé se opíra o obsáhlou judikaturu. De lege ferenda bych smlouvy o právní pomoci do budoucna nahradila novými právními předpisy EU.
Abstract in different language: In my thesis I tried to compare last, present and future bilateral conventions on legal assistance in the sphere of family law in the Czech Republic and in France. Private international law in the Czech Republic is based on one law and the French private international law is based on the numerous judgements. De lege ferenda I´d substitute the bilateral conventions on legal assistance by the new EU legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace-AnnaLhotakova.pdfPlný text práce712,02 kBAdobe PDFView/Open
Lhotakova.pdfPosudek vedoucího práce523,14 kBAdobe PDFView/Open
Lhotakova - oponent.pdfPosudek oponenta práce645,82 kBAdobe PDFView/Open
Lhotakova_1.pdfPrůběh obhajoby práce570,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24009

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.