Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJánošíková Petra, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorFischerová, Anna
dc.contributor.refereeAnderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
dc.date.accepted2016-5-6
dc.date.accessioned2017-02-21T09:39:59Z-
dc.date.available2015-6-25
dc.date.available2017-02-21T09:39:59Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-31
dc.identifier65756
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24017-
dc.description.abstractHlavním cílem diplomové práce je představení finanční správy v České republice, popsání vývoje finanční správy a její blížší specifikace. Tato práce je rozdělena do čtyř kapitol. Za prvé je vytvořen přehled vývoje finanční správy na našem území před 1. 1. 2013. Druhá kapitola obsahuje analýzu současné legislativy po její reorganizaci. Následující část popisuje postavení, působnost a pravomoci současné finanční správy. Poslední kapitola je zaměřena na finanční správu z hlediska de lege ferenda ohledně představ vývoje do budoucnosti.cs
dc.format63 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectfinanční správacs
dc.subjectorgán finanční správycs
dc.subjectfinanční úřadcs
dc.subjectgenerální finanční ředitelstvícs
dc.subjectzákon o finanční správě črcs
dc.titleFinanční správa v České republicecs
dc.title.alternativeThe Financial Administration in the Czech Republicen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávo a právní věda
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe main aim of this diploma thesis is to introduce the Financial Administration of the Czech Republic. I describe development of finance administration in our country and the specification of finance administration. This work is divided into four chapters. First, I try to create an overview of development of the financial administration on our territory before 1. 1. 2013. The second chapter includes an analysis of current legislation after its reorganization. Following part describes the status, competence and powers of the current financial administration. The last chapter is focused on financial administration from the viewpoint of de lege ferenda regarding the development of concepts for the future.en
dc.subject.translatedfinancial administrationen
dc.subject.translatedinstitution of financial administrationen
dc.subject.translatedthe tax officeen
dc.subject.translatedthe general financial directorateen
dc.subject.translatedthe law of financial administration in the czech republicen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Financni_sprava_CR.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Fischerova ved.p..pdfPosudek vedoucího práce104,74 kBAdobe PDFView/Open
Fischerova op.p..pdfPosudek oponenta práce82,58 kBAdobe PDFView/Open
protokol Fischerova.pdfPrůběh obhajoby práce76,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24017

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.