Title: Vyvlastnění
Other Titles: Expropriation
Authors: Petřinová, Iva
Advisor: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Grospič Jiří, JUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24025
Keywords: vyvlastnění;znárodnění;konfiskace;vlastnické právo;náhrada
Keywords in different language: expropriation;nationalization;confiscation;proprietary right;compensation
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje tématu vyvlastnění jak v historii, tak i v současnosti. Snažím se nastínit vývoj tohoto pojmu v historickém kontextu. Dále uvádím současnou úpravu v zákoně o vyvlastnění i ve speciální právní úpravě.
Abstract in different language: This bachelors work present expropriation in history and today. I try to explain evolution of the term expropriation in history. I present current law even with special law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP IVA PETRINOVA.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Petrinova - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce555,87 kBAdobe PDFView/Open
Petrinova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce530,07 kBAdobe PDFView/Open
Petrinova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce321,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24025

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.