Title: Vznik a zánik obce
Other Titles: Establishment and termination of the village
Authors: Kadlec, Vojtěch
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Grospič Jiří, JUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24026
Keywords: vznik;zánik;obec;organizace;správa
Keywords in different language: establishment;termination;village;organization;administration
Abstract: Bakalářska práce nabízí souhrnný pohled na problematiku obce, jejího vzniku a zániku a také jejich typů a orgánů.
Abstract in different language: Thesis offers comprehensive view of the problems of the village, formation and termination, as well as types and organs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Vojtech Kadlec.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
Kadlec - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce608,6 kBAdobe PDFView/Open
Kadlec - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce571,57 kBAdobe PDFView/Open
Kadlec - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce323,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24026

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.