Title: Vyvlastnění
Other Titles: Expropriation
Authors: Nováček, Radvan
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Grospič Jiří, JUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24027
Keywords: vyvlastnění;vlastnictví;omezení vlastnictví;věcná břemena;vyvlastňovací řízení
Keywords in different language: expropriation;ownership;ownership restrictions;easements;expropriation proceedings
Abstract: Bakalářská práce nese název "Vyvlastnění". Autor se zabývá obecným vymezením pojmu vlastnictví, vyvlastnění a historický vývoj. Jádro práce tvoří rozbor české expropriační legislativy; zejména materiálních a procesních podmínek vyvlastnění podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).
Abstract in different language: Bachelor thesis called " expropriation " . The author deals with the general definition of the concept of ownership , expropriation and historical development . The core of the work is the analysis of Czech expropriation legislation; especially the material and process conditions expropriation according to law no. 184/2006 Coll . , on the withdrawal or restriction of ownership rights to land or buildings ( Expropriation Act)
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RN_bakalarka.pdfPlný text práce710,51 kBAdobe PDFView/Open
Novacek - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce576,19 kBAdobe PDFView/Open
Novacek - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce563,38 kBAdobe PDFView/Open
Novacek - Protokol.pdfPrůběh obhajoby práce310,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24027

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.