Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorMazuchová, Kateřina
dc.contributor.refereeKříž Dominik, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-2-8
dc.date.accessioned2017-02-21T09:40:21Z-
dc.date.available2014-3-31
dc.date.available2017-02-21T09:40:21Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-3-31
dc.identifier64162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24029
dc.description.abstractTématem mé práce jsou pokuty ve Veřejné správě. Práce se člení na více kapitol. V první kapitole jsou popsány obecné zásady, na kterých je založeno ukládání pokut dle správního řádu. Následně je vymezen pojem přestupku a i ostatní sankce upravené v zákoně o přestupcích, mimo pokutu tj. napomenutí,zákaz činnosti, propadnutí věci, zákaz pobytu. V další nejrozsáhlejší kapitole je upraven průběh přestupkového řízení. V této kapitole se mimo jiné i zmiňuji o zkrácených řízeních. V dalších dvou kapitolách je popsána pořádková a bloková pokuta. V poslední kapitole se zmiňuji o vybraných judikátech týkajících se pokut ve správním právu. Práce je zpracována převážně deskriptivní metodou.cs
dc.format49 s. (75 928 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpokutacs
dc.subjectpřestupekcs
dc.subjectpřestupkové řízenícs
dc.subjectpořádková pokutacs
dc.titlePokutycs
dc.title.alternativeFINESen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe subject of my thesis are Fines.The work is systematically divided into several chapters. In the introductory chapter, I have dealt with a concept of fines. I also found it necessary to define the basic characteristics and content of offense. I dealt here with the issue of sanctions. The third chapter deals with the offense proceedings. Other values on which I have focused in the third chapter are the subject, initiation of proceedings, the main proceeding and the decision. The offense proceeding have been given considerable attention in this thesis. The fourth and fifth chapter is therefore focused on disciplinary and block fine. Work is processed by descriptive method.en
dc.subject.translatedfinesen
dc.subject.translatedoffenseen
dc.subject.translatedoffense proceedingen
dc.subject.translateddisciplinary fineen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VS_BP_POKUTY_2015.pdfPlný text práce706,27 kBAdobe PDFView/Open
Mazuchova - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce585,9 kBAdobe PDFView/Open
Mazuchova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce570,5 kBAdobe PDFView/Open
Mazuchova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce279,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24029

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.