Title: Etika úředního jednání
Other Titles: Ethics of official acting
Authors: Thomková, Kateřina
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Kříž Dominik, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24032
Keywords: etika;veřejná správa;kodex;dress code;jednání;korupce
Keywords in different language: ethics;public administration;code;dress code;official act;corruption
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá etikou úředního jednání. Cílem této práce bylo v první řadě porovnat mezinárodně uznávaná kritéria etických kodexů s Etickým kodexem úředníků a zaměstnanců veřejné správy vydaným Ministerstvem vnitra České republiky v roce 2012. Druhým cílem práce bylo načrtnout normy jednání a oděvních standardů pro prostředí veřejné správy.
Abstract in different language: The aim of bachelor thesis as to describe the ethics o the official act. The aim of this study was primarily to compare internationally accepted criteria of codes of ethics Code of Ethics officials and public employees issued by the Ministry of the Interior of the Czech Republic in 2012. The second objective was to outline standards of conduct and clothing standards for public servants.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp thomkova.pdfPlný text práce861,85 kBAdobe PDFView/Open
Thomkova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce615,73 kBAdobe PDFView/Open
Thomkova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce534,8 kBAdobe PDFView/Open
Thomkova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce321,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24032

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.