Title: Úřední deska a problematika publikace
Other Titles: Official Notice Board and problem of the publication
Authors: Gyepešová, Veronika
Advisor: Triner Petr, JUDr.
Referee: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24037
Keywords: úřední deska;právní předpis;veřejná správa;problematika publikace;porovnání úředních desek;zrakově postižené osoby
Keywords in different language: official board;legal regulation;public administration;problem of the publication;comparison of official boards;visually impaired persons
Abstract: Úvodní část bakalářské práce se zabývá historií institutu úřední desky a její současné právní úpravě (vycházející především se zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), která mimo jiné zahrnuje i zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňující dálkový přístup. Teoretická část práce obsahuje taktéž vymezení subjektů povinovaných vedením úřední desky a veškeré dokumenty, které je na základě zákona povinností těchto subjektů zveřejňovat. Součástí této části práce je i problematika související s publikací dokumentů, jakožto ochrana informací nebo důsledky, které může "nepublikace" způsobit. Praktická část práce je zaměřena na porovnání úředních desek v několika obcích (město Aš, obec Hazlov, obec Krásná, město Hranice, obec Podhradí). Porovnání je zaměřeno jak na posouzení konkrétních úředních desek v rámci základní právní úpravy, tak s ohledem na zrakově postižené osoby.
Abstract in different language: In the general part of the work, I address the history of the official board institute and its basic legal definition, which primarily comes out of the Act no. 500/2004 Coll., the Administrative Code, as amended. This law obliges the administrative authorities to maintain an official board and to simultaneously publish its content on the electronic board. In this part of the work I address the documents, which, based on the laws, the administrative authorities must publish, and also the issue of the publication itself (personal data protection, consequences of the failure to disclose documents). The practical part is focused on the comparison of official boards in specific cities (the city of Aš, Hazlov village, Krásná village, city of Hranice, and Podhradí village). The official boards were compared on the basic level and also with regard to the issue of visually impaired persons and their possibilities to learn the content of the official board.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Uredni deska a problematika publikace - Veronika Gyepesova - 2016.pdfPlný text práce3,65 MBAdobe PDFView/Open
Gyepesova - VP.pdfPosudek vedoucího práce762,04 kBAdobe PDFView/Open
Gyepesova - OP.pdfPosudek oponenta práce611,6 kBAdobe PDFView/Open
Gyepesova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce320,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24037

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.