Title: Pokuty za přestupky v dopravě ukládané policistou v blokovém řízení
Other Titles: Fines for traffic offences imposed by police as a part of fixed-penalty-notice procedure
Authors: Mašková, Tereza
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24046
Keywords: přestupek;blokové řízení;policista;správní uvážení;pokuta
Keywords in different language: the offence;the block discuss;a policeman;the administrative discretion
Abstract: Práce se zabývá pokutami za přestupky v dopravě ukládané policistou v blokovém řízení. V první části je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, jako je přestupek, sankce, blokové řízení a manipulace s pokutovými bloky. Druhá část, která je tvořena dotazníkovou formou, dává odpovědi na to, které skutečnosti nejvíce ovlivňují policistu při řešení přestupku a určování výše sankce. Tato část je zpracována v přehledných tabulkách a grafech. Součástí práce je i závěrečné hodnocení zkoumaného problému.
Abstract in different language: This work deals with offences in the fines for transport imposed imposed by a policeman and block discuss. In the first part the work is focused on the explanation of fundamental concepts, such as misdemeanour, penalty, blocks discusing and handling of fines blocks. The second part, which is made up with questionnairy form, gives the answers on which fact a policeman is under the most influences for solutions of offence and determining the amount of the penalty. This part is handled in synoptis charts and graphs. Part of the work is the final evaluation of the analysis of the studying problem.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza Maskova - bakalarska prace 2016.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Maskova - VP.pdfPosudek vedoucího práce617,78 kBAdobe PDFView/Open
Maskova - OP.pdfPosudek oponenta práce779,41 kBAdobe PDFView/Open
Maskova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce311,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24046

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.