Title: Proces výběrového řízení ve veřejné správě dle zákona č. 312/2002
Other Titles: the Process of Public tendering in Public Administration pursuant to Act No. 312/2002
Authors: Šimlová, Nikola
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24053
Keywords: právo;zákon;úředník;veřejná výzva;výběrové řízení;komise;lidské zdroje;dotazník;testy;životopis;pohovor;pracovní smlouva
Keywords in different language: law;act;official;public call;selection process;commission;human resources;questionnaire;test;curriculum vitae;interview;work contract
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o procesu výběru úředníků , tak jak je to stanoveno zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Tento zákon, je lex specialis k zákoníku práce. Upravuje tedy věci, které se týkají výběru úředníků územně samospravných celků a zakoník práce je neupravuje. Podrobně o výše uvedeném zákoně pojednává prvni kapitola této práce.
Abstract in different language: The aim of this work describes selection process of officials under the Act No. 312/2002 Coll. about officials of regional and local authorities and the modification of some laws. This law is lex specialis to labour code. This law is described more in the depth below.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Nikola_Simlova_2016.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
Simlova - VP.pdfPosudek vedoucího práce432,93 kBAdobe PDFView/Open
Simlova - OP.pdfPosudek oponenta práce991,81 kBAdobe PDFView/Open
Simlova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce302,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24053

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.