Title: Cizí prvek v pracovněprávních vztazích
Other Titles: Foreign element in labor relations
Authors: Kocánková, Petra
Advisor: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Referee: Dittrich Michal, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24057
Keywords: pracovní právo;cizí prvek;pracovněprávní vztahy;povolení k pobytu;vysílání a zaměstnávání pracovníků;kolizní normy;volba práva
Keywords in different language: labour law;foreign element;labor relations;residence permits;delegation and employment of workers;conflict of laws;choice of law.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá specifickou oblastí pracovněprávních vztahů a to právní úpravou pracovněprávních vztahů s cizím prvkem. Nejprve jsou stručně vymezeny stěžejní pojmy práce se zaměřením na jednotlivé složky pracovněprávních vztahů, dále je vymezen cizí prvek, kolizní normy, hraniční určovatelé a v neposlední řadě také prameny právní úpravy vztahující se k danému tématu.
Abstract in different language: Thesis deals with the specific area of labor relations, it is the legislation of labor relations with a foreign element. First, briefly defines key concepts of work focusing on individual components of labor relations, furthermore foreign element, criteria and the sources of law relating to the topic are defined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA.pdfPlný text práce550,16 kBAdobe PDFView/Open
Kocankova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Kocankova-2.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Kocankova Petra.pdfPrůběh obhajoby práce342,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24057

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.