Název: Pracovněprávní postavení osob pečující o dítě
Další názvy: Legal aspects of occupational relationship between parents taking care of children and employer
Autoři: Gajová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Kolaříková Dana, JUDr.
Oponent: Lindová Jana, JUDr. et PaedDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24062
Klíčová slova: osoba pečující o dítě;rodiče;vojákyně pečující o dítě;mateřská dovolená;rodičovská dovolená;prorodinná opatření
Klíčová slova v dalším jazyce: person bring up children;parent;pregnant employee;breastfeeding employee;employee mother during the first nine months of child age;female military professionals;maternity leave;parent leave;measures supporting family
Abstrakt: Bakalářská práce poukazuje, jak se mění pracovněprávní postavení osob pečující o dítě v daném období života, v závislosti na věku dítěte, ale i v kontextu současných proměn společnosti a podmínek pracovního trhu. V tomto ohledu bakalářská práce sleduje tři cíle a to, jak uceleně ukázat na základě stručné analýzy a deskripce, jaké právní nástroje v oblasti pracovněprávních vztahů mají k dispozici rodiče v těchto životních etapách se zaměření na samotný počátek rodičovství. K dalším cílům patří srovnáním pracovního a nově vytvářejícího se služebního práva pro vojáky z povolání. A neodmyslitelně pro dnešní dobu, poukázání na právní nuance pro rodiče pečující o dítě v rámci Evropské unie se zaměřením především na komparaci české a slovenské právní úpravy, která je zapracována do jednotlivých kapitol pro přesnější přehled nuancí mezi jednotlivými ustanoveními. Závěr je věnován návrhům de lege ferenda pro naší legislativu za pomocí metody dedukce.
Abstrakt v dalším jazyce: This work points out on changes in parents rights in accordance with a labor law. Those changes depend on children age, society changes and conditions of job market. Three main aims will be followed. First of all it is to bring a complex picture of tools which may be used by parents to enforce their rights, specifically during the early stages of children age. Secondly it is the comparison of labor law and amended version of military professional's law. And finally it will point out on nuances in parent's rights within the European Union law system. The main stress will be put on the nuances between Czech and Slovak law system which are implemented throughout the whole work. The main outcomes of this work are proposals "de lege ferenda" to our legislature based on deduction methods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Gajova.pdfPlný text práce677,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gajova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gajova-2.pdfPosudek oponenta práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gajova Monika.pdfPrůběh obhajoby práce382,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24062

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.