Title: Pracovněprávní postavení osob pečující o dítě
Other Titles: Legal aspects of occupational relationship between parents taking care of children and employer
Authors: Gajová, Monika
Advisor: Kolaříková Dana, JUDr.
Referee: Lindová Jana, JUDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24062
Keywords: osoba pečující o dítě;rodiče;vojákyně pečující o dítě;mateřská dovolená;rodičovská dovolená;prorodinná opatření
Keywords in different language: person bring up children;parent;pregnant employee;breastfeeding employee;employee mother during the first nine months of child age;female military professionals;maternity leave;parent leave;measures supporting family
Abstract: Bakalářská práce poukazuje, jak se mění pracovněprávní postavení osob pečující o dítě v daném období života, v závislosti na věku dítěte, ale i v kontextu současných proměn společnosti a podmínek pracovního trhu. V tomto ohledu bakalářská práce sleduje tři cíle a to, jak uceleně ukázat na základě stručné analýzy a deskripce, jaké právní nástroje v oblasti pracovněprávních vztahů mají k dispozici rodiče v těchto životních etapách se zaměření na samotný počátek rodičovství. K dalším cílům patří srovnáním pracovního a nově vytvářejícího se služebního práva pro vojáky z povolání. A neodmyslitelně pro dnešní dobu, poukázání na právní nuance pro rodiče pečující o dítě v rámci Evropské unie se zaměřením především na komparaci české a slovenské právní úpravy, která je zapracována do jednotlivých kapitol pro přesnější přehled nuancí mezi jednotlivými ustanoveními. Závěr je věnován návrhům de lege ferenda pro naší legislativu za pomocí metody dedukce.
Abstract in different language: This work points out on changes in parents rights in accordance with a labor law. Those changes depend on children age, society changes and conditions of job market. Three main aims will be followed. First of all it is to bring a complex picture of tools which may be used by parents to enforce their rights, specifically during the early stages of children age. Secondly it is the comparison of labor law and amended version of military professional's law. And finally it will point out on nuances in parent's rights within the European Union law system. The main stress will be put on the nuances between Czech and Slovak law system which are implemented throughout the whole work. The main outcomes of this work are proposals "de lege ferenda" to our legislature based on deduction methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Gajova.pdfPlný text práce677,15 kBAdobe PDFView/Open
Gajova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Gajova-2.pdfPosudek oponenta práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
Gajova Monika.pdfPrůběh obhajoby práce382,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24062

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.