Title: Právní postavení agentur práce
Other Titles: The legal status of job agencies
Authors: Menclová, Eliška
Advisor: Dittrich Michal, Mgr.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24063
Keywords: závislá práce;uživatel;agenturní zaměstnávání;zákoník práce;historie;vývoj;úmluva mop;směrnice es;zákon o zaměstnanosti
Keywords in different language: dependent work;the user agency employment;labor law;history;development;employment law
Abstract: V mé práci jsem vysvětlila základní pojmy vztahující se k agenturnímu zaměstnávání. Poté jsem se zaměřila na historii a vývoj agenturního zaměstnávání od počátku po současnost. Zmínila jsem navrhovaný zákon ministerstva práce a sociálních věcí týkající se tématu mé práce. Uvedla jsem pramena práva související s agenturním zaměstnáváním. Nakonec jsem porovnala právní úpravu v České a Slovenské republice.
Abstract in different language: In my work I explain basic concepts related to agency employment. I looked at the development of temporary agency work from the beginning to the present. I compared the legislation in the Czech Republic and Slovak Republic. Of course, I mentioned sources of law related to agency employment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eliska Menclova bakalarska prace 2016.pdfPlný text práce327,15 kBAdobe PDFView/Open
Menclova-2.pdfPosudek oponenta práce209,17 kBAdobe PDFView/Open
Menclova-1.pdfPosudek vedoucího práce889,46 kBAdobe PDFView/Open
Menclova Eliska.pdfPrůběh obhajoby práce372,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24063

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.