Název: Pracovněprávní vztahy mladistvých zaměstnanců
Další názvy: Labour-law relations of juvelines
Autoři: Táborská, Simona
Vedoucí práce/školitel: Lindová Jana, JUDr. et PaedDr. Ph.D.
Oponent: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24066
Klíčová slova: pracovněprávní vztahy;mladiství;zaměstnanec
Klíčová slova v dalším jazyce: labour-law relations;young;empolyees
Abstrakt: V bakalářské práci se zabývám vymezením pojmu mladistvý zaměstnanec, ochranou mladistvých v pracovněprávních vztazích a zvláštními pracovními podmínkami. Na závěr práce se zabývám praktickým vyučováním a odbornou praxí absolventů škol.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor thesis I focus on young employees, their protection in labour relations and special work conditions. I also outlined practical instructions and professional practice of high school graduates in the end.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce654,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Taborska-2.pdfPosudek oponenta práce209,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Taborska-1.pdfPosudek vedoucího práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Taborska Simona.pdfPrůběh obhajoby práce345,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24066

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.