Title: Konceptová analýza tvořivé úlohy v multimediální výtvarné výchově
Other Titles: Concept analysis of creative task in multimedia based Art Education
Authors: Dardová, Anna
Advisor: Zikmundová Vladimíra, PhDr. Ph.D.
Referee: Lukavský Jindřich, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24075
Keywords: výtvarná výchova;multimédia;konceptová analýza;tvořivé úlohy
Keywords in different language: art education;multimedia;conceptual analysis;creative task
Abstract: Diplomová práce se zabývá výzkumem zaměřeným na tvořivé úlohy v multimediální výtvarné výchově a jejich rozborem metodou konceptové analýzy. Cílem bylo zjistit, jaké poznání, na základě čtyř komponent zážitku (tematická, konstruktivní, empatická a prožitková), a jakým způsobem přinášejí žákovi/studentovi multimediální úlohy. Dalším cílem bylo zjistit, ve které z uvedených složek je jejich přínos nejprůkaznější. Součástí práce je 10 navržených vyučovacích jednotek založených na multimediální technice, a které jsou dále analyzovány metodou konceptové analýzy.
Abstract in different language: This diploma thesis looks into research zeroed in creative exercies in multimedial art and its brokedoown via the conceptual analysis method. The main goal was to find out such knowledge based on four components (theme, constructivity, emphaty and experience) and what this together brings for the student. Next task was to investigate in which one of this parts the contribution is the most convincing. Next components of this thesis are ten designed lessons based on multimedial techniques and later they are analysed with conceptual analysing methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_2016_Dardova Anna.pdfPlný text práce4,5 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Dardova Anna_2016.pdfPrůběh obhajoby práce536,82 kBAdobe PDFView/Open
DARDOVA_posudek_vedouci_Zikmundova_2016.docPosudek vedoucího práce76,5 kBMicrosoft WordView/Open
DARDOVA_posudek_oponent_Lukavsky_2016.docPosudek oponenta práce79,5 kBMicrosoft WordView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24075

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.