Title: Realizace elektronického výukového kurzu se zaměřením na tvorbu plošných vektorových animací
Other Titles: Implementation of e-learning course focused on creation of plane vector animations
Authors: Přibylová, Tereza
Advisor: Mainz Denis, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24094
Keywords: animace;svg;smil;2d;vektorové;plošné animace;dvourozměrná grafika
Keywords in different language: animation;svg;smil;2d;vector;plane animations;two-dimensional graphics
Abstract: Diplomová práce na téma Realizace elektronického výukového kurzu se zaměřením na tvorbu plošných vektorových animací se zabývá realizací elektronického výukového kurzu. Hlavní část je zaměřena na přípravu komponent (studijních článků, obrázků, animací a videí) výukového kurzu. Uživatelé by měli být schopni po absolvování kurzu orientovat se v problematice plošných vektorových animací a vytvářet jednoduché i složitější animace. Kurz byl vytvořen za účelem vytvoření studijní opory tvorby plošných vektorových animací pro budoucí i stávající pedagogy a další studenty, kterým se tato dovednost bude hodit při vykonávání své učitelské nebo jiné profese.
Abstract in different language: The thesis on the topic Implementation of e-learning course focused on creation of plane vector animations deals with the implementation of electronic training course. Main part is focused on preparation of component (study articles, images, animation and video) training course. Users should be able after the course understand the problems of plane vector animations and create simple and complex animations. The course was designed to create a learning support plan creation vector animations for future and current teachers and other students, which will come in handy this skill in carrying out their teaching or other professions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pribylova_Tereza.pdfPlný text práce3,03 MBAdobe PDFView/Open
Protokol Pribylova325.pdfPrůběh obhajoby práce199,33 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Tereza Pribylova (2016).pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Posudek_Pribylova.pdfPosudek oponenta práce180,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24094

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.