Title: Vývoj mobilní aplikace se zaměřením na vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie.
Other Titles: The development of mobile applications focusing on the educational area of Information and Communication Technologies.
Authors: Janák, Jan
Advisor: Mainz Denis, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24095
Keywords: rvp;švp;ict;informatika;mobilní aplikace;platforma;operační systém;android;android studio;google;google play;grafika;video;zvuk;multimédia;sítě;excel.
Keywords in different language: fep;sep;ict;informatics;mobile application;platform;operating system;android;android studio;google;google play;graphics;video;audio;multimedia;networks;excel.
Abstract: Rozbor Rámcového vzdělávacího programu a Školního vzdělávacího programu za účelem výběru obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie jako náplně pro vzdělávací aplikaci.
Abstract in different language: Analysis Framework educational program and school curriculum in order to choose the content of the educational area of Information and Communication Technologies as a filling for educational application.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Janak.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Jan Janak (2016).pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Janak oponent303.pdfPosudek oponenta práce409,9 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Janak327.pdfPrůběh obhajoby práce201,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24095

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.