Title: Sledování pohybových aktivit a aktivního životního stylu u žáků Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech
Other Titles: Monitoring of physical activities and active lifestyle in students of Grammar school of Jaroslav Vrchlicky in Klatovy
Authors: Straka, Jiří
Advisor: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Referee: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24097
Keywords: aktivní životní styl;adolescent;životní styl;pohybová aktivita
Keywords in different language: active lifestyle;adolescent;lifestyle;physical activity
Abstract: Práce informuje o pohybovém režimu žáků na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech. Do výzkumu se zapojily dvě třídy šestých ročníků víceletého gymnázia. Žáci ve věku 16 až 17 let nosili v průběhu tří dnů hrudní pás a akcelerometr ActiTrainer, který snímal jejich pohybovou aktivitu (PA) a srdeční frekvenci. PA byla u žáků monitorována také pomocí krokoměrů a to po dobu jednoho týdne. Výsledky popisují úroveň PA žáků během dne i v rámci celého týdne.
Abstract in different language: The study informs about the physical activity of students of Grammar school of Jaroslav Vrchlicky in Klatovy. Two classes of sixth grade were involved in the research. Adolescents in age 16 to 17 wore during the three days the chest strap and accelerometer ActiTrainer, which measured their physical activity (PA) and heart rate. PA of students was also monitored using pedometers for a period of one week. The results describe the level of PA of students during the day and throughout the week.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Jiri Straka.pdfPlný text práce5,48 MBAdobe PDFView/Open
STRAKA J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce119,75 kBAdobe PDFView/Open
STRAKA J. - OP.pdfPosudek oponenta práce159,79 kBAdobe PDFView/Open
STRAKA J..pdfPrůběh obhajoby práce67,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24097

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.