Title: Nácvik útočných herních kombinací družstva dorostenek v házené
Other Titles: Training offensive game combinations junior girls team handball
Authors: Vítková, Barbora
Advisor: Klobouk Tomáš, PaedDr. CSc.
Referee: Červenka Petr, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24100
Keywords: házená;útočné herní kombinace;družstvo dorostenek;nácvik útočných herních kombinací
Keywords in different language: handball;offensive game combinations;junior team;training offensive game combinations
Abstract: V diplomové práci jsem se zabývala vytvořením zásobníku, který bude obsahovat útočné herní kombinace s různými možnostmi střeleckého zakončení. Poté dojde k nácviku a oveření toho, jestli jsou hráčky schopné aplikovat jednotlivé kombinace do mistrovského utkání. Zároveň se bude sledovat a zaznamenávat četnost sehrání těchto kombinací a jejich úspěšnost.
Abstract in different language: In this thesis, I dealt with the creation of the stack, which will contain offensive game combinations with different options for shooting ends. Then there is the training and verification of, if players are able to apply a single offensive play combinations into the championship match. At the same time will be monitored and record the frequency of synchronicity these combinations and their success.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mrazova Barbora - ZCU.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Mrazova B. - VP.pdfPosudek vedoucího práce206,89 kBAdobe PDFView/Open
Mrazova B. - OP.pdfPosudek oponenta práce228,77 kBAdobe PDFView/Open
Mrazova B..pdfPrůběh obhajoby práce45,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24100

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.