Název: Motoricko - funkční příprava hrou pro děti atletické přípravky v předškolním věku
Další názvy: Motoric - functional preparation game for kids athletic preparations preschoolers
Autoři: Scheinherrová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Kalistová Petra, Mgr.
Oponent: Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24101
Klíčová slova: atletická přípravka;motoricko - funkční příprava;průpravná cvičení;motorické schopnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: athletic prep;motoric - functional training;training exercises;motor skills
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na vytvoření zásobníku cvičení z motoricko - funkční přípravy herní formou pro děti atletické přípravky. Sestavení zásobníku jednotlivých průpravných cvičení předcházelo vstupní motorické testování dětí na atletice a základní škole. Průpravná cvičení na rozvoj motorických schopností (koordinace. rychlosti, síly a vytrvalosti), byly zařazovány první pololetí na kroužku atletiky. Výstupním motorickým testováním jsme vyhodnotili zlepšení/zhoršení dětí.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on creating a stack of motoric exercises - functional form preparation game for kids athletic products. Assembling the stack of individual training exercises preceded the entry of motor testing children for elementary school and athletics. Preparatory exercises to develop motor skills (coordination. Speed, strength and endurance), were included for the first half of the ring athletics. Output motor testing, we evaluated the improvement / deterioration children.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Katerina Scheinherrova.pdfPlný text práce3,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Scheinherrova K. - VP.pdfPosudek vedoucího práce174,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Scheinherrova K. - OP.pdfPosudek oponenta práce215,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Scheinherrova K..pdfPrůběh obhajoby práce41,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24101

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.