Title: Využití hudby v různých částech vyučovací jednotky tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ
Other Titles: The use of music in different parts of the physical education unit
Authors: Černá, Michaela
Advisor: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Referee: Kalistová Petra, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24124
Keywords: dítě;hudba;pohyb;rytmus;hra;aktivita;schopnost;prožitek;rozvoj
Keywords in different language: child;music;movement;rhythm;game;aktivity;ability;experience;development
Abstract: Diplomová práce pojednává o využití hudby v různých částech vyučovací jednotky tělesné výchovy. V teoretické části se zabývá charakteristikou věkové skupiny dětí, s kterými byly ověřovány aktivity a hry z praktické části, podává přehled o hudebně pohybové výchově v prvním ročníku základní školy a v neposlední řadě informuje o struktuře vyučovací jednotky tělesné výchovy. V praktické části předkládá několik aktivit spojených s hudbou, které se dají využít už v první třídě základní školy. Obsahuje reflexe, jak děti na dané aktivity reagovaly, a zachycuje vliv hudby při jejím využití v tělesné výchově. Tento zásobník her a aktivit spojených s hudbou se tak může stát inspirací pro ostatní učitele tělesné výchovy.
Abstract in different language: This diploma thesis is devoted to the use of music during different parts of a teaching unit of physical education. The theoretical part is engaged in characteristics of the group of children of a certain age, to whom the activities and games were introduced. It also provides an overview of musical education bounded to a motion at the first grade of primary school. Last but not least, it gives information about the structure of teaching unit of physical education. The practical part presents an amount of activities bound to the music, which can be used in the first grade of primary school. It provides a reflection of children's reactions to given activities and captures the influence of music applied during physical education. This particular register of games and activities connected to music may be inspirational to other teachers of physical education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Cerna_Michaela.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
CERNA M. - VP.pdfPosudek vedoucího práce185,2 kBAdobe PDFView/Open
CERNA M. - OP.pdfPosudek oponenta práce171,37 kBAdobe PDFView/Open
CERNA M..pdfPrůběh obhajoby práce42,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24124

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.