Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKalistová Petra, Mgr.
dc.contributor.authorSlupský, Vít
dc.contributor.refereeKnappová Věra, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-24
dc.date.accessioned2017-02-21T09:42:45Z-
dc.date.available2014-12-10
dc.date.available2017-02-21T09:42:45Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-15
dc.identifier64529
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24126
dc.description.abstractDiplomová práce na téma Aplikace gymnastických cvičení do pohybových aktivit ve venkovním prostředí je rozdělena na část teoretickou a interaktivní DVD. V teoretické části jsou zařazeny kapitoly věnované historii,charakteristice a dělení gymnastiky, dále gymnastickými systémy, gymnastickým názvoslovím, průpravě a bezpečnosti. Interaktivní DVD je rozděleno do kapitol dle gymnastického nářadí, používaného při cvičení. Interaktivní DVD je určeno učitelům tělesné výchovy trenérům dětí a juniorů a vhodné i pro dospělé.cs
dc.format33 s. (5347 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectgymnastikacs
dc.subjectaplikovaná gymnastikacs
dc.subjectworkoutcs
dc.subjectparkourcs
dc.subjectvenkovní prostředícs
dc.titleAplikace gymnastických cvičení do pohybových aktivit ve venkovním prostředí - interaktivní DVDcs
dc.title.alternativeApplications gymnastics in physical activities outdoors - interactive DVDen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThesis on Application of gymnastic exercises in physical activities outdoors is divided into theoretical and interactive DVD. The theoretical part includes chapters devoted to the history, characteristics and division of gymnastics, as well as gymnastic systems, gymnastic terminology, training and safety. Interactive DVD is divided into chapters according gymnastic equipment, used in the exercise. Interactive DVD is aimed at teachers of physical education coaches children and juniors and also suitable for adults.en
dc.subject.translatedgymnasticen
dc.subject.translatedapplied gymnasticen
dc.subject.translatedworkouten
dc.subject.translatedparkouren
dc.subject.translatedoutdoorsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Slupsky.pdfPlný text práce786,16 kBAdobe PDFView/Open
SLUPSKY V. - VP.pdfPosudek vedoucího práce177,48 kBAdobe PDFView/Open
SLUPSLY V..pdfPrůběh obhajoby práce45,73 kBAdobe PDFView/Open
SLUPSKY V. - OP.pdfPosudek oponenta práce191,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24126

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.