Název: Pamětihodnosti jako historické memento Stalingradské bitvy
Další názvy: Sights as historical reminder of the battle of Stalingrad
Autoři: Ťoupalová, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Svobodová Jiřina, Mgr. CSc.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24137
Klíčová slova: volgograd;stalingrad;stalingradská bitva;využití ve výuce;mamajevova mohyla;druhá světová válka
Klíčová slova v dalším jazyce: volgograd;stalingrad;battle of stalingrad;application in education;the mamaev hill;the second world war
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je určit význam Volgogradských pamětihodností jako mementa Stalingradské bitvy. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. V první kapitole je stručně uvedena historie města Caricyn - Stalingrad - Volgograd, a průběh Stalingradské bitvy. Ve druhé části je zkoumán význam bitvy v kultuře, konkrétně v filmu a literatuře. V další části byly vybrány nejvýznamnější Volgogradské památníky, které byly popsány a byl určen jejich význam v současné době. V poslední kapitole se autor zabývá využitím materiálu ve školní praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of the thesis is to determine the meaning of historical sights as a memorial of the Battle of Stalingrad. The thesis is divided into four main sections. The first section includes the history of the city of Caricyn Stalingrad Volgograd and a brief description of the Battle of Stalingrad. In the second part the significance of the battle in culture, particularly in the literature and cinematography have been explored. In the following section, the author have chosen the main historical sights in Volgograd, described them and tried to determine their significance. In the last part the application of the material in education can be found.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Toupalova.Karolina.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Toupalova - pos Val - opon.pdfPosudek oponenta práce879,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Toupalova - pos Svob - ved.pdfPosudek vedoucího práce944,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Toupalova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce300,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24137

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.