Title: Pamětihodnosti jako historické memento Stalingradské bitvy
Other Titles: Sights as historical reminder of the battle of Stalingrad
Authors: Ťoupalová, Karolína
Advisor: Svobodová Jiřina, Mgr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24137
Keywords: volgograd;stalingrad;stalingradská bitva;využití ve výuce;mamajevova mohyla;druhá světová válka
Keywords in different language: volgograd;stalingrad;battle of stalingrad;application in education;the mamaev hill;the second world war
Abstract: Hlavním cílem této práce je určit význam Volgogradských pamětihodností jako mementa Stalingradské bitvy. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. V první kapitole je stručně uvedena historie města Caricyn - Stalingrad - Volgograd, a průběh Stalingradské bitvy. Ve druhé části je zkoumán význam bitvy v kultuře, konkrétně v filmu a literatuře. V další části byly vybrány nejvýznamnější Volgogradské památníky, které byly popsány a byl určen jejich význam v současné době. V poslední kapitole se autor zabývá využitím materiálu ve školní praxi.
Abstract in different language: The main aim of the thesis is to determine the meaning of historical sights as a memorial of the Battle of Stalingrad. The thesis is divided into four main sections. The first section includes the history of the city of Caricyn Stalingrad Volgograd and a brief description of the Battle of Stalingrad. In the second part the significance of the battle in culture, particularly in the literature and cinematography have been explored. In the following section, the author have chosen the main historical sights in Volgograd, described them and tried to determine their significance. In the last part the application of the material in education can be found.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toupalova.Karolina.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
Toupalova - pos Val - opon.pdfPosudek oponenta práce879,85 kBAdobe PDFView/Open
Toupalova - pos Svob - ved.pdfPosudek vedoucího práce944,87 kBAdobe PDFView/Open
Toupalova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce300,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24137

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.