Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNovotná Lenka, PhDr.
dc.contributor.authorŠilhanová, Karolína
dc.contributor.refereeAišmanová Alexandra, PhDr.
dc.date.accepted2016-8-31
dc.date.accessioned2017-02-21T09:43:10Z-
dc.date.available2014-12-4
dc.date.available2017-02-21T09:43:10Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-6-30
dc.identifier64591
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24148
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou stresorů u seniorů. Je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretickou část tvoří devět kapitol. První kapitola se věnuje stárnutí a stáří, druhá teorii stárnutí, dalšími kapitolami jsou etapy stáří, změny ve stáří, stáří a nemoci, psychické poruchy ve stáří, příprava na stáří, předposlední kapitola je věnována adaptaci na stáří a poslední kapitola se zabývá stresem. Praktická část se zaměřuje na analýzu stresorů u seniorů v oblastech vlastní životosprávy, meziosobních vztahů, subjektivních příčin zátěže a vnějšího prostředí. Cílem výzkumu je zjistit, která oblast je pro seniory nejvíce stresující a jestli jsou stresováni více senioři žijící v institucionálním zařízení nebo senioři žijící v samostatné domácnosti. Ve výzkumném šetření byla použita dotazníková metoda.cs
dc.format79 s., II s. (111 205 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstárnutícs
dc.subjectstářícs
dc.subjectteorie stárnutícs
dc.subjectseniořics
dc.subjectstrescs
dc.subjectzvládání stresucs
dc.subjectsociální oporacs
dc.subjectinstitucionální zařízenícs
dc.titleAnalýza stresorů u seniorůcs
dc.title.alternativeAnalysis the stressors of seniorsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Master thesis deals with stressors analysis by seniors. It is divided into theoretical and practical part. Theoretical part consists of nine chapters. The first chapter discusses the old age and process of ageing, the second chapter discusses theory of ageing and the other ones deal with stages of an old age, changes in an old age, old age and illnesses, psychical disorders in an old age and preparation for an old age. Penultimate chapter considers adaptability on an old age and the last chapter deals with stress. Practical part is focused on stressors analysis by seniors in fields as regimen, personal relationships, subjective cases of strain and the last one is how environment influences retirees. The aim of the study is to find out, which is the most stressful field for seniors and to compare, who is more under stress, if it is seniors living in a home for elderly or seniors living in their own houses and flats. In the study there was used a questionnaires method.en
dc.subject.translatedageingen
dc.subject.translatedold ageen
dc.subject.translatedtheory of ageingen
dc.subject.translatedseniorsen
dc.subject.translatedstressen
dc.subject.translatedcoping stressen
dc.subject.translatedsocial supporten
dc.subject.translatedinstitutional facilitiesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Karolina Silhanova.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Silhanova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce258,3 kBAdobe PDFView/Open
Silhanova - oponent.pdfPosudek oponenta práce326,66 kBAdobe PDFView/Open
Silhanova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce111,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24148

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.