Title: Neurotizující faktory na SŠ
Other Titles: Neurotic factors at secondary school
Authors: Málková, Jarmila
Advisor: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Referee: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24149
Keywords: neuroticismus;neurotické zátěže;adolescence;stresory;zátěžové situace.
Keywords in different language: neuroticism;neurotic disorders;adolescence;stress;school stress
Abstract: Diplomová práce byla zaměřena na výzkum faktorů neurotičnosti na střední škole. V teoretické části jsou charakterizovány neuroticismus a neurotické poruchy. Poté se problematika zaměřuje na vývojové období adolescence, stresory a zátěžové situace. Výzkum je koncipován jako dotazníkové šetření u adolescentů navštěvujících střední školu. K ověření navržených hypotéz jsme použili psychologické dotazníky EPQ R.
Abstract in different language: The diploma work has been focused on the research of factors of the neuroticism of the pupils at secondary school. The theoretical framework idefines the issue of neuroticism and neurotic disorders. The theoretical part deals with developmental characteristic of adolescence or even the issue of school load. The practical part analyzes adolescents´approach to this topic. To verify the suggested hypothesis, we used psychological questionnaires EPQ R.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP1 Malkova.pdfPlný text práce934,92 kBAdobe PDFView/Open
Kopecka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce451,26 kBAdobe PDFView/Open
Malkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce357,4 kBAdobe PDFView/Open
Malkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce107,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24149

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.