Název: Neurotizující faktory na SŠ
Další názvy: Neurotic factors at secondary school
Autoři: Málková, Jarmila
Vedoucí práce/školitel: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Oponent: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24149
Klíčová slova: neuroticismus;neurotické zátěže;adolescence;stresory;zátěžové situace.
Klíčová slova v dalším jazyce: neuroticism;neurotic disorders;adolescence;stress;school stress
Abstrakt: Diplomová práce byla zaměřena na výzkum faktorů neurotičnosti na střední škole. V teoretické části jsou charakterizovány neuroticismus a neurotické poruchy. Poté se problematika zaměřuje na vývojové období adolescence, stresory a zátěžové situace. Výzkum je koncipován jako dotazníkové šetření u adolescentů navštěvujících střední školu. K ověření navržených hypotéz jsme použili psychologické dotazníky EPQ R.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma work has been focused on the research of factors of the neuroticism of the pupils at secondary school. The theoretical framework idefines the issue of neuroticism and neurotic disorders. The theoretical part deals with developmental characteristic of adolescence or even the issue of school load. The practical part analyzes adolescents´approach to this topic. To verify the suggested hypothesis, we used psychological questionnaires EPQ R.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP1 Malkova.pdfPlný text práce934,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopecka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce451,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Malkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce357,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Malkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce107,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24149

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.