Title: Profesní spokojenost učitelů
Other Titles: Professional satisfaction of teachers
Authors: Šmídová, Alice
Advisor: Szachtová Alena, PhDr.
Referee: Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24152
Keywords: učitelská profese;osobnost učitele;profesní kompetence učitele;kariérní řád;autodiagnostika učitele;feminizace školství;syndrom vyhoření;profesní spokojenost učitele.
Keywords in different language: the teaching profession;teacher personality;teacher professional competence;career system;self-test teachers;feminisation of education;burnout;professional satisfaction of teachers
Abstract: Diplomová práce byla zaměřena na celkovou spokojenost současných učitelů ve svém povolání. Teoretická část je zaměřena na vývoj učitelské profese v českých zemích, na změny, kterými toto povolání procházelo a na významné mezníky, které ji ovlivnily, až po současné nároky, které jsou na učitele kladeny. V praktické části proběhlo na základě online dotazníku šetření celkové spokojenosti současných učitelů, vyhodnocení a ověření navržených hypotéz.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the total satisfaction of current teachers in their profession. The theoretical part is focused on the development of the teaching profession in the Czech republic. The changes which the profession is undergoing and important milestones that influenced it, to current demands that are placed on teachers . The practical part is based on an online questionnaire survey of overall satisfaction of current teacher evaluation and verification of the proposed hypotheses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_SMIDOVA.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
Smidova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,08 kBAdobe PDFView/Open
Smidova - oponent.pdfPosudek oponenta práce409,28 kBAdobe PDFView/Open
Smidova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce121,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24152

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.