Title: Jazyková animace jako alternativní forma výuky němčiny žáků se specifickými poruchami učení
Other Titles: Language animation as an alternative form of teaching German language to pupils with the specific learning disorders
Authors: Kunešová, Barbora
Advisor: Salcmanová Eva, Mgr.
Referee: Průcha-Wittmann Julia, Mgr. B. A.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24164
Keywords: jazyková animace;specifické poruchy učení;dyslexie;dysgrafie;dysortografie;legastenie;německý jazyk;alternativní forma výuky
Keywords in different language: language animation;specific learning disorders;dyslexia;dysgraphia;dysorthographie;word blindness;german;alternative forms of teaching
Abstract: Tato diplomová práce zkoumá, zda by mohla jazyková animace představovat vhodnou alternativní formu výuky němčiny pro žáky se specifickými poruchami učení. Práce je rozčleněna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je představena jazyková animace, specifické poruchy učení a teoretické předpoklady, jak a v čem by jazyková animace mohla dyslektikům pomoci. Praktická část je věnována vyhodnocení dotazníků. Tyto výsledky sloužily jako podklad pro návrhy aktivit s principy jazykové animace, které byly testovány v praxi. Následují komentáře z praxe a vyvození závěru.
Abstract in different language: This thesis examines if a language animation could function as an alternative form of teaching German to pupils with specific learning disorders. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part presents the language animation, specific learning disorders and theoretical assumptions, how and in what language animation could help dyslectics. The practical part is devoted to an evaluation of questionnaires. These results served as a basis for designing activities with features of the language animation that have been tested in practice. The thesis subsequently provides comments from practice and a conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace kunesova.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
Kunesova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Kunesova_op.pdfPosudek oponenta práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Kunesova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce303,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24164

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.