Title: Možnost použití malých modulárních jaderných reaktorů v českých podmínkách
Other Titles: Possibility of using Small Modular Reactors in czech conditions
Authors: Sláma, Václav
Advisor: Zdebor, Jan
Referee: Karlach, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2418
Keywords: SMR;malý reaktor;modulární reaktor;reaktor;MAAE;ekonomické hodnocení;tlaková nádoba;NTD A.S.I.;pevnostní výpočet;kontrolní výpočet;MKP;KLT-40S
Keywords in different language: SMR;Small Modular Reactor;reactor;IAEA;economic evaluation;pressure vessel;NTD A.S.I;stress analysis;MKP;KLT-40S
Abstract: Cílem práce je shrnout současný stav výzkumu a vývoje malých modulárních reaktorů (SMR) a na základě takto získaných podkladů provést technické a ekonomické hodnocení. Dalším úkolem je návrh základních rozměrů vybrané tlakové nádoby malého reaktoru na základě pevnostních výpočtů a kontrolních výpočtů provedených podle normy NTD A.S.I. Nebyla objevena žádná technická překážka pro výstavbu SMR. Z principu jsou navíc bezpečnější než velké reaktory a většina je ekonomicky výhodnější. Navržená tlaková nádoba splňuje všechny požadavky NTD.
Abstract in different language: This thesis is focused on the current stage of research and development of Small Modular Reactors (SMR). The purpose is placed on a technical comparison with focus on security and an economic comparison with current large nuclear reactors. The next important part is to design the basic dimensions of a selected small reactor pressure vessel based on the stress analysis by using standards of NTD A.S.I. There were not discovered any technical obstacles for the construction of the SMR. SMR are also more economical than large reactors. Designed pressure vessel satisfies all requirements of NTD.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_SMR_Vaclav_Slama.pdfPlný text práce7,68 MBAdobe PDFView/Open
2189_0001.pdfPosudek vedoucího práce24,19 kBAdobe PDFView/Open
2183_0001.pdfPosudek oponenta práce59,41 kBAdobe PDFView/Open
2204_0001.pdfPrůběh obhajoby práce11,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2418

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.