Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMach Petr, PaedDr. CSc.
dc.contributor.authorVáňová, Veronika
dc.contributor.refereeSimbartl Petr, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-27
dc.date.accessioned2017-02-21T09:43:50Z-
dc.date.available2014-12-10
dc.date.available2017-02-21T09:43:50Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-13
dc.identifier64382
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24197
dc.description.abstractVe své diplomové práci "Soubor metodických listů pro technické vzdělávání na základní škole" se zabývám náměty po pracovní vyučování. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První tři kapitoly v teoretické části jsou zaměřeny na popis jednotlivých pojmů týkajících se technické výchovy. Práce se zabývá kurikulárními dokumenty, přípravou učitele, tvořivostí a pojednává o metodách a formách používaných v předmětech s technickým zaměřením. V praktické části je uveden soubor šestnácti námětů, z nichž jsem některé ověřila v praxi.cs
dc.format99 s. (91 194 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpracovní činnostics
dc.subjectnáměty pro prácics
dc.subjectvýrobekcs
dc.subjectbezpečnost prácecs
dc.subjecttvořivostcs
dc.subjectpříprava učitelecs
dc.titleSoubor metodických listů pro technické vzdělávání \nl{}na základní školecs
dc.title.alternativeThe set of methodological sheets for technical education at the primary schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedIn my diploma thesis "The set of methodological sheets for technical education at the primary school" I deal with topics for the working classes. The work is divided into theoretical and practical part. The first three chapters of the theoretical part are focused on the description of particular terms related to technical education. The thesis deals with the curricula documents, preparation of the teacher, creativity and discusses the methods and forms used in courses with a technical focus. The practical part includes a set of sixteen subjects, some of which I have verified in practice.en
dc.subject.translatedwork activitesen
dc.subject.translatedideas for worken
dc.subject.translatedproducten
dc.subject.translatedsafetyen
dc.subject.translatedcreativityen
dc.subject.translatedteacher preparationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce4,52 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni vp Vanova.pdfPosudek vedoucího práce442,34 kBAdobe PDFView/Open
posudek-dp-vanova.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Vanova protokol279.pdfPrůběh obhajoby práce205,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24197

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.