Title: Rozvoj slovní zásoby u žáků 1. ročníku ZŠ
Other Titles: The development of word reserve at 1.st class pupils
Authors: Slezáková, Pavla
Advisor: Nováková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Referee: Macháčková Dita, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24232
Keywords: slovní zásoba;vývoj řeči;vývoj dítěte;slovotvorba;morfologie
Keywords in different language: analyze the vocabulary;speech and language development;the human development;word classes;morphology;activities
Abstract: Cílem této práce je excerpce slovní zásoby ze slovně-druhového a morfologického hlediska ve vybraných učebnicích prvouky a matematiky pro první třídy základní školy. Diplomová práce se věnuje charakteristice jednotlivých složek slovní zásoby, disciplínám, které se slovní zásobou souvisejí. Dále je práce zaměřena na vývoj řeči dítěte a jsou zde rozebrány všechny etapy vývoje jedince kognitivní, emoční, motivační, sociální a v neposlední řadě i vývoj motorický. Empirická část zahrnuje samotnou analýzu učebnic. V poslední kapitole jsou obsaženy návrhy na nejrůznější aktivity rozvíjející slovní zásobu u dětí mladšího školního věku pro učitele prvního stupně.
Abstract in different language: The aim of this study brings analyze the vocabulary of word classes and morphological aspects in selected textbooks of elementary science and mathematics for the first grade of elementary school. The first part of the thesis is focused on characteristics of the individual components of vocabulary, disciplines that are related vocabulary. The next chapter is aimed at the speech and language development of children, so all stages of human development - cognitive, emotional, motivational, social, and the motor development. The empirical part of this work includes analysis itself. In the last part are some variety of activities developing vocabulary for school age children for primary school teachers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce3,35 MBAdobe PDFView/Open
slezakova_machackova.pdfPosudek oponenta práce42,9 kBAdobe PDFView/Open
slezakova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce46,05 kBAdobe PDFView/Open
slezakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce84,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24232

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.