Title: Dvě podoby Františka Hrubína: Konec 40. let a konec 50. let
Other Titles: Two forms of František Hrubín:Late nineteen forties and late nineteen fifties
Authors: Habartová, Tereza
Advisor: Staněk Jiří, PaedDr. CSc.
Referee: Viktora Viktor, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24239
Keywords: františek hrubín;komunismus;poválečná éra;chléb s ocelí;hirošima;jobova noc;nesmírný krásný život;můj zpěv;proměna;srpnová neděle;u stolu;romance pro křídlovku
Keywords in different language: františek hrubín;communism;post-war era;chléb s ocelí;hirošima;jobova noc;nesmírný krásný život;můj zpěv;proměna;srpnová neděle;u stolu;romance pro křídlovku
Abstract: Cílem této práce je porovnat dvě období života Františka Hrubína, a to konec let 40. a konec let 50. a jejich vliv na autorovo dílo. Práce je rozdělena do sedmi částí. První část je věnována kulturní a politické situaci v Hrubínově životě. Následující kapitoly jsou zaměřeny na rozbor děl těchto dvou výše uvedených ér. Závěrečná kapitola je věnována shrnutí a porovnání obou období. Použité zdroje jsou uvedeny v seznamu literatury.
Abstract in different language: The main aim of this diploma work is to compare two eras - the end of 40's and the end of 50's- and their influence on the Frantisek Hrubín's work. This thesis is divided into seven parts. The first part is devoted entirely to the cultural and political situation of Hrubín's life. The following chapters of this work are focused on the analysis of collections, prose and plays from these two periods. The author is swayed by the powerlessness of the World War II. Later he struggles by definitiveness of totalitarian regime. The final chapter is devoted to the summary and comparison of the theme. The used references are mentioned in the list of enumerated works.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Habartova_F.Hrubin.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
habartova_viktora.pdfPosudek oponenta práce83,11 kBAdobe PDFView/Open
habartova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce179,94 kBAdobe PDFView/Open
habartova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce50,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24239

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.