Title: Otrokářství v nejstarší české hagiografii a historiografii
Other Titles: Slavery in the oldest Czech hagiography and historiography
Authors: Dudíková, Lucie
Advisor: Novotný Jiří, Mgr.
Referee: Viktora Viktor, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24246
Keywords: fuit;crescente;gumpold;kristián;est locus;nascitur purpureus flos;otrok;sluha;otrokářství;servus;mancipium;familia;minister.
Keywords in different language: fuit;crescente;gumpold;kristian;est locus;nascitur purpureus flos;slave;servant;slavery;servus;mancipium;familia;minister.
Abstract: Diplomová práce se zabývá latinskou terminologií otrokářství a služby v nejstarší české hagiografii a historiografii. Pojmosloví bylo analyzováno v legendách Fuit in provincia Bohemorum, Crescente fide, v Gumpoldově a Kristiánově legendě, ve vojtěšských legendách Est locus a Nascitur purpureus flos a také v Kosmově Kronice Čechů. Zároveň jsme porovnali, jakým způsobem volí termíny hagiograf a jakým historiograf. V teoretické části jsme uvedli stručný přehled dostupných informací o otrokářství v raněstředověkých Čechách a shrnuli jsme názory odborníků na vymezení termínů týkajících se otroků. V praktické části práce jsme se pokusili nastínit možnou autorovu motivaci pro volbu daného termínu ve vybraných dílech. Naším cílem bylo také porovnat české překlady a uvažovat, co vedlo filology k rozdílným výkladům týchž výrazů.
Abstract in different language: This thesis deals with Latin terminology of slavery and service in the oldest Czech hagiography and historiography. Terminology was analyzed in the legends Fuit in provincia Bohemorum, Crescente fide, Gumpold´s and Kristian´s legend, in the legends of St. Vojtech (Adalbert), namely Est locus and Nascitur purpureus flos, and Chronica Boemorum from the historiographer Kosmas, which was compared with the occurrence of the terms in the legends. In the theoretical part we introduces brief overview of available information on slavery in early Middle Ages Bohemia. Then we summarize opinions of experts on the definition of terms relating to slavery. In the practical part we especially try to outline the possible author´s motivation for using the term and to compare the occurence of individual terms in selected legends. Our goal was also to compare the Czech translations of investigated terminology and determine what was the reason for different interpretations of the same expressions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Uhrova Lucie.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
uhrova_viktora.pdfPosudek oponenta práce91,23 kBAdobe PDFView/Open
uhrova_novotny.pdfPosudek vedoucího práce44,4 kBAdobe PDFView/Open
uhrova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce55,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24246

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.