Title: Využití hlasovacího zařízení ve výuce českého jazyka na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Using the vote machine in the Czech language teaching at the elementary school
Authors: Petrová, Eliška
Advisor: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Referee: Vaňková Jana, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24249
Keywords: interaktivní tabule;hlasovací systém;smart notebook;smart responce;clicker;peer instruction;málotřídní škola
Keywords in different language: interactive board;voting equipment;smart notebook;smart responce;clicker;peer instruction;schoolroom
Abstract: Diplomová práce se zabývá využitím hlasovacího zařízení ve výuce českého jazyka na 1. stupni ZŠ. Představuje některé moderní technologie, interaktivní výuku, práci s tabulí SMART Board, s programem SMART Notebook a tvorbu otázek v tomto programu. Seznamuje především s elektronickým hlasovacím zařízením, mapuje jeho využití učiteli v Karlovarském kraji, aktivity a metody s ním spojené. Nabízí krátký vhled do problematiky málotřídních škol. Práce ověřuje účinnost metody Učíme se navzájem spolu s využitím elektronického hlasovacího zařízení na málotřídní škole. Obsahuje sbírku vhodných testových úloh pro práci s hlasovacím zařízením v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ.
Abstract in different language: The thesis deals with the use of voting equipment in teaching the Czech language in the first grade of primary school. It presents some modern technologies, interactive education, working with SMART Board, SMART Notebook with the program and creating questions in this program. It acquaints especially with electronic voting equipment, maps its use by teachers in the Karlovy Vary region, activities and methods associated with it. It offers a brief insight into the problems of classes with pupils of different age in one schoolroom. This thesis examines the effectiveness of the method called Peer Instruction along with the use of electronic voting devices at one schoolroom. It includes a collection of suitable test tasks for working with voting equipment in Czech language lessons for first grade of primary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Eliska Petrova(2).pdfPlný text práce3,83 MBAdobe PDFView/Open
petrova_vejvodova.pdfPosudek vedoucího práce36,92 kBAdobe PDFView/Open
petrova_vankova.pdfPosudek oponenta práce105,34 kBAdobe PDFView/Open
petrova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce67,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24249

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.