Title: Arnošt Lustig - novinář
Other Titles: Arnošt Lustig - journalist
Authors: Boublíková, Aneta
Advisor: Staněk Jiří, PaedDr. CSc.
Referee: Viktora Viktor, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24259
Keywords: arnošt lustig;publicistika;článek;analýza;téma;válka;židovství
Keywords in different language: arnošt lustig;journalism;article;analysis;war;judaism
Abstract: Práce se zabývá publicistickou činností Arnošta Lustiga ve 40. - 60. letech. Cílem práce je analyzovat jednotlivé články, které Arnošt Lustig publikoval v různých periodikách. Práce je složena z dílčích kapitol, které obsahují život a dílo autora, analýzu jednotlivých článků včetně žánrového a tématického rozvrstvení. Pozornost je věnována také Lustigově židovskému původu.
Abstract in different language: The work deals with journalistic activities Arnost Lustig in the 40th to 60th years. The goal of the thesis is to analyse individual cells, which Lustig published in various periodicals. The thesis consists of individual chapters dealing with the life and work of the author, analysis of individual cells, including genre and thematic layout. Attention is devoted also to his Jewish origin.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aneta Boublikova-Diplomova prace.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
boublikova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce168,61 kBAdobe PDFView/Open
boublikova_viktora.pdfPosudek oponenta práce92,62 kBAdobe PDFView/Open
boublikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce52,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24259

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.