Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVaňková Jana, PhDr.
dc.contributor.authorKadaníková, Martina
dc.contributor.refereeVejvodová Jana, PaedDr. CSc.
dc.date.accepted2016-5-27
dc.date.accessioned2017-02-21T09:45:43Z-
dc.date.available2014-12-10
dc.date.available2017-02-21T09:45:43Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-29
dc.identifier64929
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24261
dc.description.abstractPráce se zabývá analýzou 400 syntaktických celků. V teoretické části je popsána charakteristika funkčního odborného stylu. Dále zde vymezujeme apozici v rámci adordinačních skupin, stanovujeme jednotlivá kritéria. V praktické části jsou analyzovány jednotlivé texty na základě předem stanovených kritérií. V závěru jsou naše výsledky vyjádřeny kvantitativně a jsou porovnány s odbornou literaturou.cs
dc.format52 s., III s. Příloh (87 213 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=64929-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectodborný stylcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectapozicecs
dc.subjectapoziční vztahycs
dc.subjectkomparacecs
dc.titleVyjadřování apozičních vztahů v komunikátech odborného funkčního stylu (frekvence jednotlivých typů apozice)cs
dc.title.alternativeExpression of appositional relations in communication of scientific style (frequency of individual appositional types)en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the analysis of 400 syntactic complexes. There is described characteristic of the functional expert style in the theoretical part. Then apposition is defined within adordicional groups, particular criterions are determined. In the practical part there are analysed particualr texts based on the selected criterions. In the end of the thesis our results are expressed quantitatively and compared to professional literature.en
dc.subject.translatedprofessional styleen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedappositionen
dc.subject.translatedappositional relationsen
dc.subject.translatedcompareen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Martina Capkova, 2016.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
capkova_vankova.pdfPosudek vedoucího práce102,63 kBAdobe PDFView/Open
capkova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce48,95 kBAdobe PDFView/Open
capkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce69,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24261

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.