Title: Tipy a rady jak se učit a procvičovat anglickou slovní zásobu
Other Titles: Tips and advice for learning and practising English vocabulary
Authors: Vančurová, Lenka
Advisor: Klečková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24272
Keywords: osvojování slovní zásoby;slovní zásoba;strategie učení;motivace k učení;paměť;zapisování slovíček;výběr slovíček;učení
Keywords in different language: learning vocabulary;vocabulary;learning strategies;motivation for learning;memory;recording vocabulary;selecting vocabulary;learning
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na aspekty ovlivňující osvojování anglické slovní zásoby. Dále se práce zabývá strategiemi učení se slovní zásoby, které mohou žákům usnadnit a zefektivnit učební proces. Práce sestává z teoretické a praktické části. Teoretická část slouží jako podklad pro uskutečnění výzkumu prezentovaného v praktické části. Hlavním cílem praktické části bylo zjistit, jak často žáci dvou vybraných středních škol využívají strategií učení při osvojování nových slovíček a jestli se vyskytují rozdíly ve frekvenci používání strategií učení na základě věkové odlišnosti žáků. Dále se výzkum snaží zmapovat míru motivace žáků a jejich vztah k anglickému jazyku a osvojování nové slovní zásoby.Výsledky ukázaly, že žáci nevyužívají strategií učení příliš často. V práci je kladen důraz na individuální rozdíly mezi jednotlivými žáky. Poukázáno je především na fakt, že učitelé by neměli žákům pouze zprostředkovávat učivo a předávat znalosti, ale zaměřit se také na poskytování rad, jak se mohou žáci efektivněji učit, aby se stali autonomními a schopnými naplánovat si proces učení i mimo školní prostředí.
Abstract in different language: The thesis is focused on a number of aspects influencing the process of learning new vocabulary.Furthermore, the thesis deals with strategies which can help students facilitate the process of learning new vocabulary. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part serves as a basis for the practical part. The main purpose of the practical part was to find out how often the learning strategies are used among the respondents from two selected secondary schools and if there are any differences in frequency of using the strategies on the basis of students' age. Next, the aim of the research was to find out how much the students are motivated to learn English and what their relationship to the English language is. The results have shown the lower frequency of using learning strategies. The thesis highlights the importance of the differences between individual learners. It emphasizes the fact that teachers should not provide students only with knowledge and content, but they should focus also on giving tips how to learn more effectively so that students can become more autonomous and independent outside the classroom.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_LENKA_VANCUROVA.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFView/Open
Vancurova - GK - ved.pdfPosudek vedoucího práce535,42 kBAdobe PDFView/Open
Vancurova - JQ - opon.pdfPosudek oponenta práce748,06 kBAdobe PDFView/Open
Vancurova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce280,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24272

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.