Title: Bezpečnost žáků základních škol na internetu
Other Titles: Safety of students of elementary schools on the internet
Authors: Frank, Filip
Advisor: Filipi Zbyněk, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24339
Keywords: děti bezpečnost internet
Keywords in different language: children safety internet
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá riziky pro děti na internetu. První část vysvětluje rozdíly mezi jednotlivými typy útočníků. Jsou zde vysvětleny jejich taktiky, jak manipulují své oběti. Druhá část informuje o tom, jak děti chránit od těchto nebezpečí a popisuje několik institucí, které mohou obětem pomoci. Poslední část práce je praktická. Tato praktická část je založena na výzkumu provedeném na dvou základních školách. Výzkum se zabývá tím zda děti znají čtyři termíny související s riziky při pohybu na internetu a jak se na internetu chovají.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with danger children face on the internet. First part explains the differences between each type of attackers. It explains their tactics, how to manipulate their victims. The second part informs how to protect children from those dangers and suggests some institutions which can help the victims. Last section is practical. This practical section is based on research performed at two primary schools. This research examines if children are familiar with four of the terms which deal with dangers on the internet and how children behave on the internet.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bezpecnost zaku zakladnich skol na internetu.pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
Frank_BP_hodnoceni_Filipi.pdfPosudek vedoucího práce115,09 kBAdobe PDFView/Open
FRANK opon233.pdfPosudek oponenta práce392,99 kBAdobe PDFView/Open
Frank protokol266.pdfPrůběh obhajoby práce245,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24339

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.