Název: Bezpečnost žáků základních škol na internetu
Další názvy: Safety of students of elementary schools on the internet
Autoři: Frank, Filip
Vedoucí práce/školitel: Filipi Zbyněk, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24339
Klíčová slova: děti bezpečnost internet
Klíčová slova v dalším jazyce: children safety internet
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá riziky pro děti na internetu. První část vysvětluje rozdíly mezi jednotlivými typy útočníků. Jsou zde vysvětleny jejich taktiky, jak manipulují své oběti. Druhá část informuje o tom, jak děti chránit od těchto nebezpečí a popisuje několik institucí, které mohou obětem pomoci. Poslední část práce je praktická. Tato praktická část je založena na výzkumu provedeném na dvou základních školách. Výzkum se zabývá tím zda děti znají čtyři termíny související s riziky při pohybu na internetu a jak se na internetu chovají.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with danger children face on the internet. First part explains the differences between each type of attackers. It explains their tactics, how to manipulate their victims. The second part informs how to protect children from those dangers and suggests some institutions which can help the victims. Last section is practical. This practical section is based on research performed at two primary schools. This research examines if children are familiar with four of the terms which deal with dangers on the internet and how children behave on the internet.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bezpecnost zaku zakladnich skol na internetu.pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frank_BP_hodnoceni_Filipi.pdfPosudek vedoucího práce115,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
FRANK opon233.pdfPosudek oponenta práce392,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frank protokol266.pdfPrůběh obhajoby práce245,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24339

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.