Title: Volně dostupné nástroje pro vývoj Android aplikací
Other Titles: Free tools for developing Android applications
Authors: Soukup, Miroslav
Advisor: Mainz Denis, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24343
Keywords: os android;vývojová prostředí;java;xml;jdk;sdk;typy aplikací;klasifikace nástrojů;android studio;programovací jazyky;chytrý telefon
Keywords in different language: os android;developing tools;java;xml;jdk;sdk;application types;developing tools classification;android studio;programming languages;smartphone
Abstract: Práce je zaměřena na softwarové vybavení chytrých telefonů, které fungují na operačním systému Android a představení základních možností, jak vyvinout aplikaci pro tuto platformu. Je představen operační systém Android, dále jsou uvedeny teoretické znalosti týkající se vývoje aplikací po android. Další kapitola seznamuje s aplikací z pohledu funkčnosti a komponent, které využívá. Poslední část představuje vývojové prostředí Android Studio.
Abstract in different language: This thesis is aimed on software equipment of smartphones, which are running on operating systém Android and to introduce basic possibilities, how to develop aplication for this platform. There is introduced operating system Android followed by theoretical knowlede about developing Android aplication. Next chapter introduces aplication from the view of functionality and components, which can be used. Last part presents developing tool Android Studio.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_soukup_miroslav.pdfPlný text práce3,39 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Miroslav Soukup (2016).pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
SOUKUP opon231.pdfPosudek oponenta práce350,24 kBAdobe PDFView/Open
Soukup protokol271.pdfPrůběh obhajoby práce252,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24343

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.