Title: Vliv a přínos cílené pohybové aktivity na stav pohybového aparátu a kvalitu života seniorů
Other Titles: Influence and contribution of targeted physical activity on quality of life for seniors
Authors: Hodina, Jan
Advisor: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Referee: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24357
Keywords: pohybová intervence;senioři;sm-systém;kvalita života
Keywords in different language: physical intervention;seniors;sm-system;quality of life
Abstract: Bakalářská práce pojednává o vlivu a přínosu cílené pohybové aktivity na kvalitu života senoiorů a důležitost pravidelné pohybové aktivity. Část práce je výzkumná činnost na osobách seniorského věku, které se zůčastnily pohybové intervence. Na záčátku a na konci testování jim byl rozdán dotazník kvality života. Intervence trvala tři měsíce. Cílem práce bylo poukázat na důležitost pohybové aktivity u seniorů. Nasbíraná data podložila očekávaná zlepšení a jejich vyhodnocením je možné říci, že cíl byl naplněn a přínos této práce je nejen teoretický, ale i praktický.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the impact and benefits of targeted physical activity on quality of life senoiorů and the importance of regular physical activity. Part of this work is to research activities in old age persons who participated in the exercise intervention. At the beginning and end of the trial they were distributed quality of life questionnaire. The intervention lasted three months. The aim was to highlight the importance of physical activity in older adults. Collected data substantiate the expected improvements and their evaluation, it is possible to say that the target was filled with a contribution of this work is not only theoretical but also practical.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hodina_BP.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
HODINA J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce135,24 kBAdobe PDFView/Open
HODINA J. - OP.pdfPosudek oponenta práce237,64 kBAdobe PDFView/Open
HODINA J..pdfPrůběh obhajoby práce66,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24357

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.