Title: Longitudinální analýza pohybových předpokladů dětí v letech 2010 - 2015
Other Titles: Longitudinal analysis of the physical assumptions of children in years 2010 - 2015
Authors: Dlauhá, Kristýna
Advisor: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Referee: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24362
Keywords: motorické schopnosti v mladším školním věku;dtm 6 18;pohybové předpoklady
Keywords in different language: motor skills at younger school-aged children;dmt 6 - 18;physical assumptions
Abstract: Téma bakalářské práce je Longitudinální analýza pohybových předpokladů dětí v letech 2010 - 2015. V teoretické části popisuji mladší školní věk, motorické schopnosti a jejich rozvoj. Praktická část obsahuje průběh výzkumu, výzkumný vzorek, testové metody a především zpracování a interpretaci výsledků výzkumu.
Abstract in different language: Topic of this bachelor thesis is Longitudinal analysis of the physical assumptions of children in years 2010 - 2015. In the theoretical part is described younger school age, motor skills a their development. The practical part contains research process, researchers sample, methods and primaly procesing and interpretation of the research results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kristyna-Dlauha_BP2016.pdfPlný text práce3,45 MBAdobe PDFView/Open
DLAUHA K. - OP.pdfPosudek oponenta práce227,12 kBAdobe PDFView/Open
DLAUHA K..pdfPrůběh obhajoby práce54,44 kBAdobe PDFView/Open
DAUHA K. - VP.pdfPosudek vedoucího práce191,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24362

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.