Název: Longitudinální analýza pohybových předpokladů dětí v letech 2010 - 2015
Další názvy: Longitudinal analysis of the physical assumptions of children in years 2010 - 2015
Autoři: Dlauhá, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Oponent: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24362
Klíčová slova: motorické schopnosti v mladším školním věku;dtm 6 18;pohybové předpoklady
Klíčová slova v dalším jazyce: motor skills at younger school-aged children;dmt 6 - 18;physical assumptions
Abstrakt: Téma bakalářské práce je Longitudinální analýza pohybových předpokladů dětí v letech 2010 - 2015. V teoretické části popisuji mladší školní věk, motorické schopnosti a jejich rozvoj. Praktická část obsahuje průběh výzkumu, výzkumný vzorek, testové metody a především zpracování a interpretaci výsledků výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: Topic of this bachelor thesis is Longitudinal analysis of the physical assumptions of children in years 2010 - 2015. In the theoretical part is described younger school age, motor skills a their development. The practical part contains research process, researchers sample, methods and primaly procesing and interpretation of the research results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kristyna-Dlauha_BP2016.pdfPlný text práce3,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DLAUHA K. - OP.pdfPosudek oponenta práce227,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DLAUHA K..pdfPrůběh obhajoby práce54,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DAUHA K. - VP.pdfPosudek vedoucího práce191,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24362

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.