Title: Posouzení rozdílů v hrubé motorice u dětí mladšího školního věku mezi vybranými populacemi
Other Titles: Assessment of differences in gross motor skillls of children at school age between selected populations
Authors: Černý, Jakub
Advisor: Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Referee: Kolovská Ilona, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24364
Keywords: mladší školní věk;motorický vývoj;sluchové postižení
Keywords in different language: younger school age;motor development;hearing impairment
Abstract: Cílem této práce je posoudit, zda existuje rozdíl v hrubé a jemné motorice u dětí mladšího školního věku mezi vybranou populací dětí. Testování probíhalo na základě testové baterie MABC- 2.
Abstract in different language: The aim of this study was to assess if there is a difference in gross and fine motor skills of children at school age between selected population. To determine the level of motor development was used the test battery MABC - 2.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Cerny_Jakub.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
Cerny J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce123,58 kBAdobe PDFView/Open
Cerny J. - OP.pdfPosudek oponenta práce220 kBAdobe PDFView/Open
Cervny J..pdfPrůběh obhajoby práce64,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24364

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.