Title: Osobnost a fenomén Lili Brik
Other Titles: Personality and phenomenon of Lilya Brik
Authors: Lobastova, Svetlana
Advisor: Valová Liudmila, Doc. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24404
Keywords: lilja brik;životopis;majakovský
Keywords in different language: lilya brik;biography;mayakovsky
Abstract: Bakalářská práce se zabývá fenoménem osobnosti Lilji Brikové a jejími životními osudy. Pozornost je věnována i jejímu uměleckému odkazu. Práce se zabývá dětstvím a mládím Lilji Brikové, vztahem Lilji Brikové a Vladimira Majakovského, životem Lilji Brikové po smrti básníka Majakovského.
Abstract in different language: The Bachelor thesis is about the phenomenon of personality of Lilya Brik and her biography. The attention of this thesis is also paid on the artistic heritage of Lilya Brik. The thesis is also about the childhood and youth of Lilya Brik, the relationships between Lilya Brik and Vlidinir Mayakovsky, and the Lilya Brik's life after the death of the poet Mayakovsky.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BakPrace.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Lobastova - pos Val - ved.pdfPosudek vedoucího práce793,84 kBAdobe PDFView/Open
Lobastova - pos Sov - opon.pdfPosudek oponenta práce722,01 kBAdobe PDFView/Open
Lobastova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce277,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24404

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.