Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorValová Liudmila, Doc. CSc.
dc.contributor.authorSlavíková, Eliška
dc.date.accepted2016-5-25
dc.date.accessioned2017-02-21T09:48:25Z-
dc.date.available2015-4-30
dc.date.available2017-02-21T09:48:25Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-27
dc.identifier65327
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24406
dc.description.abstractHlavním cílem práce je charakterizovat jednotlivé olympijské hry, a to XXII. letní olympijské hry v Moskvě (1980) a XXII. zimní olympijské hry v Soči (2014). První kapitola je věnována historii olympijských her. Největší pozornost je věnována prvním starověkým olympijským hrám v Řecku. Druhá kapitola je věnována konkrétním hrám, které se konaly na území Sovětského svazu a Ruska. Obě olympiády jsou podrobně popsány. Na konci práce se nachází rusko-český slovník se sportovní terminologií. Práce je navíc obohacena fotografiemi, ilustračními kresbami a tabulkami výsledků.cs
dc.format67 s. (86 661 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoruru
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectolympijské hrycs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectstarověké řeckocs
dc.subjectsoutěžecs
dc.subjectdisciplínycs
dc.subjectvítězovécs
dc.subjectfaktacs
dc.subjectzajímavostics
dc.subjectolympijské hnutícs
dc.subjectmoskvacs
dc.subjectsočics
dc.subjectsymbolycs
dc.subjectrituálycs
dc.subjecttalismancs
dc.subjectzahajovací a závěrečný ceremoniál.cs
dc.titleOlympijské hry v Ruskucs
dc.title.alternativeOlympic games in Russiaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of the thesis is to describe individual Olympic Games, namely XXII. Summer Olympics in Moscow (1980) and XXII. Winter Olympics in Sochi (2014). The first chapter is dedicated to the history of Olympic Games. The biggest attention is paid to the first ancient Olympic Games in the Greece. The second chapter is dedicated to the particular Olympic Games, who took place on the territory of USSR and of Russia. Both the Olympics are described in detail. At the end of the thesis is Russian-Czech dictionary of sports terminology. Thesis is enriched with photographs, illustrative drawings and tables of results.en
dc.subject.translatedolympic gamesen
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translatedancient greeceen
dc.subject.translatedcompetitionen
dc.subject.translateddisciplineen
dc.subject.translatedwinnersen
dc.subject.translatedfactsen
dc.subject.translatedinteresting thingen
dc.subject.translatedolympic movementen
dc.subject.translatedmoscowen
dc.subject.translatedsochien
dc.subject.translatedsymbolsen
dc.subject.translatedritualsen
dc.subject.translatedtalismanen
dc.subject.translatedopening and closing ceremonies.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olympijske hry v Rusku.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
Slavikova - pos Val - ved.pdfPosudek vedoucího práce792,66 kBAdobe PDFView/Open
Slavikova - pos Ryk - opon.pdfPosudek oponenta práce689,55 kBAdobe PDFView/Open
Slavikova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce262,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24406

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.