Title: Sebehodnocení předškolních dětí
Other Titles: Self-esteem of pre-school children
Authors: Šiková, Kristina
Advisor: Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Boháčová Aneta, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24424
Keywords: sebehodnocení;sebevědomí;předškolní;děti
Keywords in different language: self-esteem;self-confidence;preschool;children
Abstract: Práce je věnována sebehodnocení a sebevědomí dětí předškolního věku, popisuje jejich sociální a vývojové aspekty a faktory, které je ovlivňují. Výzkumná část mapuje stupeň vývoje sebevědomí a schopnosti sebehodnocení předškolních dětí a vliv mateřské školy na jejich rozvoj. V práci jsou shrnuty zásady, jejichž uplatňováním může předškolní pedagog na děti v tomto směru pozitivně působit.
Abstract in different language: My work is dedicated to self-esteem and self-confidence of preschool children, describes their social and developmental aspects and factors that affect them. The research part looks into the development level of self-confidence and self-esteem of preschool children as well as the kindergarten's influence on their progress. The principles by which application could a preschool teacher positively affect children are summarized in the paper.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Kristina Sikova.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
Sikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce389,5 kBAdobe PDFView/Open
Sikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce578,18 kBAdobe PDFView/Open
Sikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce101,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24424

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.